O společnosti ESAP Consult

O společnosti ESAP Consult
Idea Kdo neví, do kterého přístavu směřuje, tomu není příznivý žádný vítr. (Seneca) Naše motto Pomůžeme Vám přístav najít a doporučíme loď, která vás do přístavu dopraví za každého větru.

Poslání

Společnost ESAP Consult s.r.o. je realizační a poradenská společnost operující v oblasti techniky, ekonomiky, financí a strategie. Zejména se jedná o podporu startup projektů, výzkumnou a vývojovou činnost, projekční a inženýrskou činnost, tvorbu systémů a modelů na podporu rozhodování managementu na všech jeho úrovních.

Vize

Naší vizí je dosáhnout plné spokojenosti zákazníka komplexností a kvalitou našich realizačních a poradenských služeb, a stát se tak nepostradatelným partnerem našich klientů.

Kompletní nabídka služeb

Hodnoty společnosti

Naši klienti