O společnosti ESAP Consult

Jsme realizační a poradenská společnost operující v oblasti techniky, ekonomiky, financí a strategie. Jedná se o podporu startup projektů, výzkumnou a vývojovou činnost, projekční a inženýrskou činnost, tvorbu systémů a modelů na podporu rozhodování managementu na všech jeho úrovních.

Naše služby

Výzkumná a vývojová činnost

Výzkumná a vývojová činnost

 • Energetické projekty
 • Environmentální projekty
 • Dopravní projekty
Více
Startup projekty

Startup projekty

 • Realizace prototypových a poloprovozních jednotek
 • Ověřování laboratorních a zkušebních zařízení
 • Ověřování výzkumných činností
Více
Ekonomika a finance

Ekonomika a finance

 • Ekonomické a finanční analýzy a rozbory
 • Krátkodobé a střednědobé prováděcí plány a rozpočty
 • Výrobní, ekonomické a finanční modelování
Více
Strategie

Strategie

 • Oceňování firem
 • Strategické analýzy
 • Zpracování strategických záměrů a podnikatelských plánů
 • Tvorba kompetitivního modelu firmy
Více
Organizace procesů

Organizace procesů

 • Optimalizace výroby
 • Optimalizace dopravy a logistiky
 • Optimalizace zásobování
Více
Inženýring

Inženýring, projekční a konstrukční činnost

 • Kompletní detail inženýring
 • Realizační a výrobní dokumentace
 • Nákupní činnost organizace výběrových řízení
Více
Školení a vzdělávání

Školení a vzdělávání

 • Spolupráce s univerzitními pracovišti
 • Individuální školení dle požadavků, zaměření a znalostí posluchače
Více
Systémy managementu

Systémy managementu

 • SHARK 3000
 • EMA.PM
 • PTF
 • EVAL
 • EMA.VHV
Více

Projekty v realizaci

Projekt E_S_E_M

Projekt E_S_E_M (ENVISMART ENERGY AND MATERIALS)

Výzkum a vývoj poloprovozní linky pro energetické využití a materiálové zhodnocení čistírenských kalů Více informací
Koncentrační solární elektrárna Kypr

Projekt CSP DISH STIRLING CONCENTRATING SOLAR POWER DISH STIRLING SYSTEM

Koncentrační solární elektrárna Kypr
Kombinovaná výroba elektrické energie a tepla
Více informací

Ke stažení

SGS Switzerland

ČSN EN ISO 9001:2008

certifikát systému managementu organizace
vydal SGS Switzerland

Oceňování majetku pro podnik

koncesní listina
vydal Magistrát města Ostrava

FÚ Ostrava

Registrace plátce DPH

osvědčení o registraci
vydal Finanční úřad Ostrava II

Znalec pro obor ekonomika

jmenovací listina
vydal Krajský soud Ostrava

Naši klienti

Rozšiřujeme portfolio zákazníků. Máme zaveden Systém managementu organizace ISO 9001:2000.
Dr. Ing. Jiří Chuchro, MBA je soudním znalcem v oboru Ekonomika, odvětví ceny a odhady podniků.